Maciej Gawlik
LeanSpin, IT Corner

Maciej Gawlik Konferencja Zakupowa Procurement Angels Forum Zakupow

Maciej Gawlik
LeanSpin, IT Corner

Managing Partner

Managing Partner / Partner Zarządzający, Przedsiębiorca IT, ekspert digital transformation, ewangelista podejścia lean, specjalista z dziedziny finansów i informacji zarządczej, doktor ekonomii.

Prelekcja:

DZIEŃ DRUGI

9:15 - 10:30
Maciej Gawlik + Goście
Managing Partner
LeanSpin
IT CORNER
WROCŁAWSKI KLASTER NOWYCH TECHNOLOGII
Jak kontraktować innowacje - specyfika nowych technologii
i innowacyjności na przykładach usług opartych o chmurę i blockchain.

Profil:

Managing Partner / Partner Zarządzający, Przedsiębiorca IT, ekspert digital transformation, ewangelista podejścia lean, specjalista z dziedziny finansów i informacji zarządczej, doktor ekonomii.